Hendrik Milan de Leeuw


Hendrik Milan de Leeuw, painter, 1954 born in Schaesberg NL, lives and works in Maastricht NL.

 

“I am convinced that it is still possible to make art that matters by traditional means. To work with paint on paper or canvas, to play with shape and colour, to create an image, gives me a lot of satisfaction. The abstract values such as shape, colour, rhythm and character of the skin of the painting are leading. The content of an artwork does not interest me all that much; it is all about the effect, the shape.

Since my childhood, I have had a passion for art and art history. My work is rooted in the tradition and I am inspired by the work of the great masters. Especially the 20th-century art, such as Expressionism, Surrealism and Abstract expressionism has influenced my work.

Inspite of the examples of many great predecessors, I think I have come to a personal visual language of my own. I do not mean style here, a style is too rigid. I try to hold on to freedom, to see each new painting as an adventure, where the outcome is never fixed beforenhand. Each painting is an experiment and has its own rules. A painting is successful for me when it creates a world of its own, parallel to reality. There must be a poetic relationship with reality.”


“Ik ben ervan overtuigd dat het nog steeds mogelijk is om met traditionele middelen kunst te maken die er toe doet. Het werken met verf op doek of papier, het spelen met vorm en kleur, om zo een beeld op te roepen, schenkt mij een groot genoegen. De abstracte waarden zoals vorm, kleur, ritme en het karakter van de verfhuid zijn bepalend. Voor mij doet de inhoud van een kunstwerk er niet toe, het gaat om de uitwerking, de vorm.

Al vanaf mijn jeugd heb ik een passie voor kunst en de kunstgeschiedenis. Voor mijn werk betekent dit, dat wat ik maak, geworteld is in de schilderkundige traditie. Geïnspireerd word ik door het werk van de grote meesters. Vooral de schilderkunst van de 20ste eeuw, zoals het expressionisme, het surrealisme en het abstract expressionisme, laat sporen na in mijn werk.

Ik denk dat ik ondanks deze grote voorbeelden wel tot een eigen, persoonlijke beeldentaal ben gekomen. Hiermee bedoel ik niet een stijl, een stijl is te star. Ik probeer vast te houden aan de vrijheid en elk schilderij weer als een nieuw avontuur te zien, waarbij de uitkomst nooit bij voorbaat vast staat. Elk schilderij is een experiment en heeft zijn eigen wetten. Een schilderij is voor mij geslaagd als het een eigen wereld oproept, parallel aan de werkelijkheid, en zich op een poëtische manier tot de werkelijkheid verhoudt.”About                                     >Work                              >Contact